Steel-Factory

ASM ondersteunt staalfabriek bij verkoop 200 ton reserveonderdelen

Active Stock Management werd door een grote staalfabriek benaderd over 200 ton reserveonderdelen. Door de geplande sluiting van een aantal locaties, raakten deze reserveonderdelen overtollig.

Een ASM-inkoper stond de staalfabriek bij met de verkoop van de reserveonderdelen. Onze inkoper bezocht verschillende locaties om een inventaris op te maken van de voorraad en om deze te inspecteren. Nadat hij alle locaties had bezocht, werd het duidelijk dat er meer overtollige voorraad was dan in eerste instantie was verwacht.

Op basis van de analyse van onze inkoper stelde ASM afzonderlijke evaluaties op voor elke categorie reserveonderdelen: lagers, elektromotoren, pneumatiek en automatiseringsonderdelen. Dit gaf de staalfabriek een duidelijk overzicht en bood hen de mogelijkheid om een onderdeel van hun overvoorraad of de gehele voorraad in één keer aan ASM te verkopen. De staalfabriek besloot dat het gemakkelijker was dat één bedrijf de verantwoordelijkheid droeg voor de verkoop van de volledige overvoorraad. Het bedrijf koos ASM om de overtollige onderdelen te verkopen, waardoor de fabriek niet langer tijd hoefde te verspillen of actie hoefde te ondernemen om deze items op de markt aan te bieden.

Zodra de deal beklonken was, maakte onze inkoper een planning en trof de voorbereidingen voor het transport van 200 ton aan reserveonderdelen naar ASM’s magazijn in Nederland. Aangezien de aankoopservice van ASM gratis is, maakten alle bezoeken, de voorbereidingen, inspecties en het transport deel uit van de deal.

Hebt u hulp nodig bij de verkoop van overvoorraad? Wilt u tijd en energie sparen en rendement zien van uw overvoorraad? Neem dan gerust contact op met onze inkopers.


Multinational drankindustrie verzilvert oude voorraad

Active Stock Management (ASM) werd benaderd door een multinational in de drankindustrie voor hulp bij het verkopen van overtollige voorraad. Deze nieuwe onderdelen hadden de afgelopen vijf tot tien jaar alleen maar liggen te verstoffen. De Inkoopdirecteur greep de gelegenheid aan om deze verouderde voorraad te gelde te maken.

Lees meer
ABF_MABE Maikel Best Bel Email